Frequently Asked Question

E-mail Accounts aanmaken / wijzigen
bijgewerkt op 9 years ago

Een pop3 / imap e-mail account is een aparte postbus waar u uw e-mail kunt ophalen. Bijvoorbeeld als u meerdere werknemers heeft. Als u alleen een extra mail adres wenst gebruik dan een e-mail pointer.

Wanneer u op het een pop3 / imap Account aanmaakt krijgt u het volgende scherm te zien:

da-email-1

Hier dient u een aantal zaken in te vullen:
  • POP3 / imap Username: Hier vult u de naam in die u vóór @uwdomein.nl wilt hebben.
  • Enter Password: Hier vult u het wachtwoord in dat u wilt gebruiken bij het bekijken van de mail.
  • Re-Enter Password: Hier dient u ter controle nogmaals het wachtwoord invullen voor de mailbox.
  • Email Quota (Meg): Hier geeft u aan hoeveel ruimte u wilt toekennen aan de mailbox. Laat u deze op 0, zal de maximale beschikbare ruimte toegewezen worden.
Nadat u alles heeft ingesteld, klikt u op Create, u krijgt dan het volgende scherm te zien:

da-email-2

Uw mailbox is succesvol aangemaakt. Wanneer u terug gaat naar het overzicht (Door middel van het klikken op Click here to go back) , krijgt u een overzicht van de aangemaakte mailboxen:

da-email-3

Door op de mailbox te klikken, kun u instellingen wijzigen. Daarnaast is het mogelijk, wanneer u Outlook of Outlook Express gebruikt, om de instellingen voor de aangemaakte mailbox te downloaden. Dit doet u door op Download te klikken onder het kopje Outlook settings. Wanneer u Outlook of Outlook Express (her)start, zal u gevraagd worden om de gedownloade instellingen te importeren. Indien u dit toelaat, is Outlook/Outlook Express gereed om de mailbox te gebruiken.

Een ogenblik geduld!

Een moment geduld alstublieft...