Frequently Asked Question

.NET domeinnaam informatie
bijgewerkt op 9 years ago

De .net domeinnaam extensie staat voor 'Netwerk' en is een generieke domeinnaam extensie. Een .net-domeinnaam kan door iedereen worden geregistreerd.

Er geldt een minimaal aantal karakters van 2. Het maximaal aantal karakters is 63. Zuiver numerieke domeinen zijn toegestaan. Domeinen mogen niet beginnen of eindigen met een streepje ("-")

Opgezegde of niet-verlengde .net-domeinen gaan 44 dagen in "redemption" voordat ze vrij komen en opnieuw geregistreerd kunnen worden.

Voor het verhuizen van een .net-domeinnaam is het noodzakelijk dat er geen zogeheten LOCK of REGISTRAR-HOLD staat op het .net-domein. De huidige provider kan deze verwijderen. Verder is het noodzakelijk dat u beschikt over een autorisatiecode. Deze code kunt u tevens ontvangen van de huidige provider.

Vervolgens voltooit u het bestelproces op onze website, gebruikmakend van genoemde code. De uitgevende instantie stuurt een verhuizingsverzoek naar het e-mailadres van de domeinhouder. Wanneer er positief wordt gereageerd op dit verhuizingsverzoek, vaak het klikken van een link, zal het .net-domein verhuizen binnen 5 dagen.

Registratie periode: 1 jaar

Een ogenblik geduld!

Een moment geduld alstublieft...